Vyhlášení dotačního programu MV ČR – projekty obcí 

Rádi bychom vás informovali, že MV ČR již vyhlásilo dotační titul „Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024“ . Termíny příjmu žádostí budou dva –  v prvním kole do 10. února 2024, v druhém kole do 10. května 2024. Veškeré další informace a podmínky dotačního programu naleznete na webu MV ČR – zde. 

Pokud je pro vás dotační program novinkou, neváhejte se obrátit na specialistku síťování na MČ na emailu sitovani@icpraha.com . V ICP dlouhodobě podporujeme obce v zavádění agendy integrace cizinců, poskytujeme metodickou podporu a navrhujeme vhodné integrační aktivity.