Tu chính án luật cư trú của người nước ngoài

Tổng quan các thay đổi từ mùng 2 tháng tám 2021

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ truyền tải các thông tin cơ bản về các thay đổi liên quan tới tu chính án luật cư trú của người nước ngoài. Tất cả các thông tin đều dựa trên tài liệu do Bộ Nội vụ CH Séc công bố.

1) Giấy chứng nhận đăng ký công dân EU

Từ ngày 2. 8. 2021 sẽ cấp “giấy chứng nhận đăng ký” thay vì “giấy chứng nhận tam trú”. Đó sẽ là một loại giấy tờ không có yếu tố sinh trắc học và hiệu lực của nó sẽ là 10 năm. Công dân EU có giấy chứng nhận về tạm trú được cấp trước khi luật sửa đổi không cần phải thay đổi giấy tờ – giấy tờ của họ sẽ tự động được coi là “giấy chứng nhận đăng ký” cho đến khi hết hạn. 

2) Phí hành chính mới

Từ 2.8. 2021, các việc sau sẽ phải chịu một khoản phí hành chính 200 Kč

 • đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký công dân EU (như trên)
 • đơn xin giấy phép cư trú tạm thời cho thành viên gia đình của công dân EU
 • đơn xin gia hạn thẻ cư trú hay giấy phép cư trú cho thành viên gia đình của công dân EU
 • đơn xin cấp giấy phép thường trú cho công dân EU và thành viên gia đình của họ
 • yêu cầu thay đổi trong giấy tờ cư trú của công dân EU hoặc thành viên gia đình của họ

Các phí hành chính này được thu dưới hình thức tem phiếu – không thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ.

3) Nghĩa vụ của thẻ bảo hiểm y tế tổng hợp

Người nước ngoài nhập cảnh vào lãnh thổ của CH Séc hơn 90 ngày kể từ ngày 2. 8. 2021 có nghĩa vụ mua bảo hiểm thương mại tổng hợp trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Từ ngày 2. 8. 2021 đến ngày 2. 8. 2026 chỉ có thể mua bảo hiểm này tại hãng bảo hiểm Pojišťovna VZP, a.s.

Nghĩa vụ này không áp dụng với người nước ngoài có bảo hiểm y tế công hoặc được chi trả chi phí chăm sóc sức khoẻ trên cơ sở hiệp ước quốc tế hay với người có thẻ bảo hiểm y tế EHIC và GHIC hợp lệ. Nghĩa vụ này cũng không áp dụng cho các công dân của Liên minh Châu Âu và “các thành viên gia đình thân thiết” (khái niệm này được chúng tôi giải thích ở dưới).

Đối với người nước ngoài đến lãnh thổ CH Séc muộn nhất ngày 1. 8. 2021, nghĩa vụ mua bảo hiểm thương mại tổng hợp không được áp dụng. Trong trường hợp này chỉ cần bảo hiểm y tế du lịch bao gồm chăm sóc cần thiết và khẩn cấp là đủ.

Người nước ngoài đã sinh sống lâu dài trên lãnh thổ CH Séc dựa trên thị thực dài hạn hay giấy phép cư trú dài hạn và có bảo hiểm du lịch bao gồm chăm sóc cần thiết và khẩn cấp hoặc có bảo hiểm thương mại tổng hợp tại hãng bảo hiểm khác ngoài Pojišťovna VZP, a.s. thì hiện tại, họ sẽ không phải thay đổi bất cứ điều gì. Sự thay đổi này chỉ liên quan tới họ trong thời điểm đệ đơn xin gia hạn giấy phép cư trú hiện có hay đệ đơn xin cấp giấy phép cư trú mới. Điều này cũng được áp dụng với người nước ngoài được gọi là thành viên gia đình xa của công dân EU hoặc Vương quốc Anh và đã hoặc sắp được cấp giấy phép tạm trú dựa theo luật sửa đổi có hiệu lực đến ngày 1.8.2021.

Nếu đơn xin thị thực dài hạn hoặc giấy phép cư trú dài hạn được đệ tại đại sứ quán Cộng hoà Séc vào ngày 2. 8. 2021 hoặc muộn hơn, cần phải nộp giấy tờ liên quan tới bảo hiểm y tế du lịch trước khi được dán thị thực dài hạn (hoặc thị thực dài hạn với mục đích lấy giấy phép cư trú) vào hộ chiếu của người nước ngoài. 

 1. a) trong phạm vi chăm sóc cần thiết và khẩn cấp trong 90 ngày cư trú đầu tiên trên lãnh thổ và đồng thời giấy tờ liên quan tới bảo hiểm y tế tổng hợp được ký kết với Pojišťovna VZP, a.s (có thể mua on-line) cho khoản thời gian lưu trú còn lại,
 2. b) hoặc người nước ngoài có thể trình thẳng giấy tờ liên quan tới bảo hiểm y tế tổng hợp được ký kết với Pojišťovna VZP, a.s cho toàn bộ thời gian cư trú trên lãnh thổ (có thể mua bảo hiểm on-line). Có thể trình giấy tờ về việc ký kết bảo hiểm y tế du lịch tổng hợp với hãng bảo hiểm khác tại Cộng hoà Séc với điều kiện hợp đồng được ký kết muộn nhất vào ngày 1. 8. 2021.

Đối với các đơn xin cấp thị thực dài hạn [§ 33 khoản 1 c)], gia hạn hiệu lực thị thực dài hạn và các đơn xin cấp hoặc gia hạn hiệu lực giấy phép cư trú dài hạn được đệ cho Bộ Nội vụ tại lãnh thổ từ ngày 2. 8. 2021, có thể trình giấy tờ bảo hiểm y tế du lịch như sau: – hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ tổng hợp được ký kết với Pojišťovna VZP, a.s. – hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ tổng hợp được ký kết với hãng bảo hiểm khác hoạt động tại Cộng hoà Séc, dĩ nhiên chỉ trong trường hợp hợp đồng được ký kết muộn nhất vào ngày 01.08.2021.

Điều này được áp dụng với người nước ngoài được gọi là thành viên gia đình xa của công dân EU (khái niệm này được chúng tôi giải thích ở dưới) hoặc Vương quốc Anh sẽ đệ đơn xin cấp giấy phép tạm trú từ ngày 2. 8. 2021.

4) Bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh được sinh ra trên lãnh thổ CH Séc

Từ 2. 8. 2021, trẻ em sinh ra trên lãnh thổ CH Séc có mẹ có giấy phép cư trú dài hạn sẽ là đối tượng được nhận bảo hiểm y tế công. Trẻ sơ sinh đó có bảo hiểm y tế công trong một khoảng thời gian nhất định, kể từ ngày sinh ra cho đến hết tháng, khi trẻ đủ 60 ngày tuổi. Người đại diên pháp lý của trẻ (thường là cha mẹ) là người đóng tiền bảo hiểm này.

Việc sinh con phải được thông báo cho hãng bảo hiểm y tế của người mẹ trong vòng 8 ngày. Nếu người mẹ của trẻ không có bảo hiểm công tại lãnh thổ CH Séc, việc thông báo sẽ được thực hiện cho hãng bảo hiểm của người bố. Nếu cả người bố cũng không có bảo hiểm công tại CH Séc, việc sinh con cần phải được thông báo cho hãng VZP ČR.

Để biết thêm thông tin, quý vị hãy vào trang web của Bộ Y tế CH Séc

5) Địa vị thành viên gia đình của công dân EU

Từ 2. 8. 2021, các thành viên gia đình của công dân EU được chia thành “thành viên gia đình thân thiết” và “thành viên gia đình xa”. Sự khác biệt chủ yếu liên quan tới các vấn đề đệ đơn xin giấy phép cư trú trên lãnh thổ CH Séc.

Thành viên gia đình thân thiết của công dân EU là:

 • vợ/chồng của công dân Liên minh Châu Âu
 • cha mẹ, nếu công dân Liên minh Châu Âu đó nhỏ hơn 21 tuổi và thực sự được cha/mẹ chăm sóc 
 • con cháu nhỏ hơn 21 tuổi của công dân EU hoặc con cháu của vợ/chồng của công dân EU
 • con cháu hoặc ông bà của công dân EU hoặc con cháu hay ông bà của người vợ/chồng của công dân EU, nếu người đó bị phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng hoặc sự chăm sóc cần thiết khác do công dân EU hoặc người vợ/chồng của người đó cung cấp để đáp ứng các nhu cầu cơ bản, hoặc tại quốc gia mà họ là công dân hoặc có giấy phép cư trú, họ bị phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng hoặc chăm sóc cần thiết này trước khi nhập cảnh vào lãnh thổ.
 • người nước ngoài có một trong các mối quan hệ trên với công dân Cộng hoà Séc đã đăng ký thường trú trên lãnh thổ CH Séc.

Sau 2. 8. 2021, đi kèm với đơn, thành viên gia đình thân thiết của công dân EU phải tiếp tục xuất trình giấy thông hành, ảnh, giấy tờ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận nhà ở, giấy chứng nhận rằng họ là thành viên gia đình của công dân EU và có thể là giấy tờ cư trú của công dân EU trên lãnh thổ CH Séc.

Thành viên gia đình xa của công dân EU là người nước ngoài mà:

 • là thân nhân của công dân Liên minh châu Âu hoặc công dân của Cộng hoà Séc đã đăng ký thường trú trên lãnh thổ và
 1. tại đất nước của họ, họ là người được cấp dưỡng bởi công dân Liên minh Châu Âu hoặc công dân của Cộng hoà Séc này.
  2. tại đất nước của họ, họ là thành viên trong hộ gia đình của công dân Liên minh Châu Âu hoặc công dân của Cộng hoà Séc này.
  3. vì lý do sức khoẻ nghiêm trọng, họ cần sự chăm sóc cá nhân khẩn cấp bởi công dân Liên minh Châu Âu hoặc công dân của Cộng hoà Séc này hoặc 
 • họ chứng minh được mối quan hệ kết hợp dân sự lâu dài hợp lệ với công dân Liên minh Châu Âu hoặc công dân của Cộng hoà Séc có đăng ký thường trú trên lãnh thổ.

Kể từ ngày 2. 8. 2021, ngoài giấy thông hành đi kèm với đơn, thành viên gia đình xa của công dân EU phải tiếp tục xuất trình ảnh, giấy tờ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận nhà ở, giấy chứng nhận rằng họ là thành viên gia đình của công dân EU, có thể là giấy tờ cư trú của công dân EU trên lãnh thổ CH Séc và cả giấy chứng minh tổng thu nhập hàng tháng của gia đình sau khi đoàn tụ và giấy tờ bảo hiểm y tế du lịch trong phạm vi chăm sóc sức khoẻ tổng hợp cho cả thời gian lưu trú.

6) Thay đổi giấy tờ sang sinh trắc học

Từ 2. 8. 2021, tất cả các công dân của các nước thứ ba và cả các thành viên gia đình của công dân EU sẽ được cấp giấy tờ có yếu tố sinh trắc học.

Hiệu lực của các giấy tờ không phải sinh trắc học sẽ hết hạn vào ngày 3. 8. 2023. Việc đổi các giấy tờ hiện có sang các giấy tờ sinh trắc học mới là miễn phí. 

Chúng tôi khuyên các thành viên gia đình xa của công dân EU (như trên) nên yêu cầu đổi giấy tờ hiện có cho tới 31. 8. 2022, vì đây là cách duy nhất để duy trì được địa vị thành viên gia đình thân thiết.

7) Các thay đổi cụ thể đối với công dân Vương quốc Anh

Đối với các công dân Vương quốc Anh trong quá khứ đã được cấp giấy chứng nhận tạm trú hay có được giấy phép thường trú trên lãnh thổ CH Séc, nghĩa vụ thay đổi giấy tờ hiện có sang giấy tờ sinh trắc học được áp dụng cho tới ngày 31. 8. 2022. Nghĩa vụ tương tự cũng được áp dụng cho thành viên gia đình của công dân Vương quốc Anh đã được cấp tạm trú hoặc thường trú trên lãnh thổ CH Séc.

Công dân Vương quốc Anh chứng minh được rằng họ đã cư trú hợp pháp tới ngày 31. 12. 2020 trên lãnh thổ CH Séc có thể tiếp tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tại lãnh thổ CH Séc – họ sẽ tiếp tục tuân theo các quy định của đạo luật về việc cư trú của người nước ngoài liên quan tới công dân EU. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đăng ký cho họ sẽ được cấp dưới dạng giấy phép cư trú sinh trắc học có giá trị trong 5 năm.

Nếu quý vị không rõ bất cứ điều gì về sửa đổi luật, xin vui lòng đặt lịch tư vấn pháp lý của chúng tôi qua sđt. +420 252 543 846. Chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ quý vị ☺.