TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TẠI CH SÉC

Bạn hay hỏi luật sư của chúng tôi về điều gì nhất?

Chúng tôi biết rằng tình hình hiện tại là thời điểm bấp bênh đối với nhiều khách hàng của Trung tâm. Vì vậy, chúng tôi mang đến cho các Bạn danh mục những câu liên quan đến tình trạng khẩn cấp hay được hỏi nhất từ các Bạn, mà đã được trả lời bởi luật sư của Trung tâm. 

1.
Giấy phép cư trú của tôi đã hết hạn hoặc hết hạn trong thời gian tình trạng khẩn cấp. Tôi có thể ở lại CH Séc không?

Có. Nói chung, nếu Bạn cư trú hợp pháp trên lãnh thổ CH Séc trong thời điểm tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Bạn có thể ở lại đây cho đến khi thời điểm này kết thúc mà không cần bất kỳ sự đồng ý nào từ phía Bộ Nội Vụ CH Séc. 

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Bạn hoàn toàn không phải giải quyết các thủ tục cư trú. Ví dụ: nếu Bạn ở Cộng hoà Séc lâu dài và giấy tờ cư trú của Bạn sắp hết hạn, rồi trong tương lai Bạn vẫn muốn gia hạn giấy tờ này, Bạn phải đệ đơn lên Bộ Nội Vụ CH Séc

Chúng tôi khuyên Bạn hãy luôn tư vấn về quy trình giấy tờ với luật sư. 

2.

Tôi sẽ phải tiến hành ra sao khi muốn rời khỏi CH Séc sau khi tình trạng khẩn cấp kết thúc?

Sau khi tình trạng khẩn cấp sẽ kết thúc (ngày kết thúc dự kiến là ngày 17 tháng 5 năm 2020), những người nước ngoài có cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Cộng hòa Séc tại thời điểm tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ nhận thêm 60 ngày để giải quyết nghĩa vụ rời khỏi đất nước theo Đạo luật cư trú của người ngoài. Trong những trường hợp này, cảnh sát sẽ không khởi xướng trục xuất hành chính hoặc tố tụng về nghĩa vụ rời khỏi lãnh thổ. Để đảm bảo sự trở lại suôn sẻ của người nước ngoài về nước xuất xứ, tính hợp pháp của thời gian lưu trú tại thời điểm khởi hành sẽ được chứng nhận bằng một con tem đặc biệt được đánh dấu trong hộ chiếu từ ngày 4 tháng 5 năm 2020, mới khi đến biên giới tại thời điểm rời khỏi Cộng hòa Séc. Con tem sẽ chứa ngày đánh dấu của nó và dòng chữ “EXCEPTIONAL SITUATION COVID-19 PANDEMIC”. Do đó, một người nước ngoài không phải đối phó với hiệu lực hết hạn của thời gian lưu trú tại nơi làm việc của Bộ Nội vụ hoặc Cảnh sát Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc đã thông báo cho tất cả các nhà nước về thủ tục này. Xin lưu ý rằng người nước ngoài muốn tiếp tục ở lại Cộng hòa Séc và có thị thực dài hạn hoặc giấy phép cư trú dài hạn phải nộp đơn xin gia hạn!

3.

Tôi sẽ phải tiến hành ra sao nếu phải cấp thiết về lại quốc gia xuất xứ?

Nếu hoàn cảnh thực sự bắt buộc, chúng tôi khuyên Bạn hãy liên hệ với cơ quan đại diện của nước Bạn. 

4.

Thời hạn giấy tờ cư trú của tôi sẽ kết thúc trong thời gian tình trạng khẩn cấp. Tôi có thể gia hạn cư trú thế nào?

Theo luật thì đơn xin gia hạn thị thực hay cư trú có thể gửi qua bưu điện. 

Bộ Nội Vụ CH Séc cũng mới cho phép trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp giải quyết thông qua bưu điện việc đệ đơn mới xin cư trú dài hạn (kể cả thẻ lao động và thẻ xanh), vĩnh trú, tạm trú của thành viên gia đình công dân EU và cư trú dài hạn hay vĩnh trú của nhửng trẻ sinh tại lãnh thổ CH Séc. Hình thức này còn được khuyến cáo, vì nó liên quan đến nghĩa vụ trả lệ phí hành chính dưới dạng tem lệ phí khi nhận đơn. 

Chúng tôi khuyên Bạn hãy luôn tư vấn với luật sư về quy trình cụ thể. 

5.

Hộ chiếu và giấy khai sinh bản gốc phải đệ kèm với đơn. Tôi có cần gửi những giấy tờ này qua bưu điện không?

Bộ Nội Vụ CH Séc sẽ chập nhận bản sao thông thường của hộ chiếu và giấy khai sinh trong thời gian tình trạng khẩn cấp. Về phần hộ chiếu, Bạn sẽ phải làm bản sao của tất cả các trang. 

6.

Tôi có thể chuyển đổi chủ lao động ra sao trong thời điểm hiện tại?

Vị trí làm việc mới vẫn phải luôn là vị trí đến từ danh sách chỗ làm chống dành cho người sở hữu thẻ lao động, đây là điều kiện tiếp tục có hiệu lực. Nhưng từ ngày 21. 3. 2020 đối với việc thông báo thay đổi chủ lao động, thì điều kiện thực hiện thay đổi chủ lao động sớm nhất sau 6 tháng kể từ khi quyết định cấp thẻ lao động có hiệu lực pháp lý đã được huỷ. 

Nếu chủ lao động tương lai thực thi các biện pháp khẩn cấp hay hỗ trợ việc thực hiện các biện pháp đó (ví dụ các hoạt động trong mảng y tế, sản xuất dụng cụ bảo hộ v.v.), thì chỉ cần đệ thông báo về sự thay đổi này cho Bộ Nội Vụ CH Séc muộn nhất là vào ngày bắt đầu công việc mới. Cùng với thông báo thay đổi sẽ cần trình tuyên bố của chủ lao động tương lai về việc bằng cách nào người này đã tham gia thi hành các biện pháp khẩn cấp. Trong trường hợp này, Bộ sẽ không gửi thông báo cho người khai báo hay chủ lao động tương lai về việc đã hoàn tất của họ. 

Người sở hữu thẻ xanh ở trường hợp nêu trên có quyền đổi việc với cách thức tương tự. 

Chúng tôi khuyên Bạn tư vấn với luật sư về quy trình cụ thể. 

7.

Tôi có thể chuyển từ chủ lao động sang công ty môi giới không?

Không.

8.

Tôi làm việc tại CH Séc dựa trên thị thực Schengen ngắn hạn với thời hạn kết thúc trong tình trạng khẩn cấp. Tôi có thể gia hạn thị thực thế nào?

Hiệu lực giấy phép lao động và thị thực Schengen ngắn hạn với mục đích lao động, mà thời hạn của chúng kết thúc trong tình trạng khẩn cấp, sẽ được gia hạn, tối thiểu là đến thời điểm kết thúc tình trạng khẩn cấp. Với điều kiện là phải gia hạn mối quan hệ lao động pháp lý (hợp đồng lao động/pracovní smlouva hay thoả thuận lao động/dohoda o pracovní činnosti) gồm những điều kiện tương tự được bao hàm trong hợp đồng trước đó. Vì vậy, Bạn sẽ phải thoả thuận với chủ lao động của mình. 

9.

Có khác biệt trong việc đổi đối xử với người lao động Séc và lao động từ các nước nằm ngoài EU trong thời gian tình trạng khẩn cấp không?

Việc đối xử bình đẳng với người lao động Séc và nước ngoài vẫn có hiệu lực. Chủ lao động phải cung cấp cho người lao động nước ngoài của mình điều kiện như người lao động Séc trong các trường hợp như lệnh cách ly, nghỉ ốm, chăm sóc thiết yếu cho trẻ, tạm không phân công việc, tạm giới hạn hay đóng nơi làm hoặc lệnh thực hiện công việc tại nhà. Bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về các nghĩa vụ của chủ lao động của người lao động đến từ các nước thứ ba tại đây.