Phiên dịch trực tuyến

Công việc liên văn hoá được thêm vào các dịch vụ trực tuyến của ICP

Chúng tôi vui mừng thông báo với quý vị rằng mới đây, chúng tôi có thể thêm công việc liên văn hoá vào danh sách dịch vụ trực tuyến của ICP. Với việc sử dụng điện thoại hoặc Skype, chúng tôi có thể giúp quý vị trong việc giao tiếp với các cơ quan hành chính công hoặc trong khi tư vấn trực tuyến và giải thích cho quý vị nội dung của các tài liệu quan trọng.

Xin lưu ý rằng các dịch vụ của nhân viên liên văn hoá phải được sắp xếp trước. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần „Quý vị có thể thoả thuận dịch vụ của các nhân viên liên văn hoá như thế nào?“.

Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị những gì trong công việc liên văn hoá trực tuyến?

  • Phiên dịch tư vấn chuyên nghiệp với việc sử dụng ứng dụng Skype.
  • Hỗ trợ giao tiếp khi tới các cơ quan hành chính công (uỷ ban, bệnh viện, cảnh sát v.v.). Trong trường hợp này, việc phiên dịch sẽ diễn ra qua điện thoại.
  • Qua điện thoại hoặc e-mail, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị biết cần phải liên lạc với ai khi giải quyết các vấn đề (luật gia hoặc nhân viên xã hội của ICP, cơ quan hành chính công, các tổ chức phi lợi nhuận khác) và cung cấp các thông tin cơ bản về cuộc sống tại Séc.
  • Qua điện thoại, chúng tôi sẽ giải thích nội dung của các tài liệu quan trọng mà quý vị đã nhận được từ các uỷ ban và cơ quan.

Chúng tôi sẽ cần gì từ phía quý vị?

Để có thể cung cấp dịch vụ trực tuyến, vì lý do thực hiện dự án, nhân viên của chúng tôi có thể sẽ yêu cầu quý vị trình những giấy tờ sau:

  • Cung cấp sự đồng ý điện tử cho các điều khoản cung cấp dịch vụ. Chúng tôi sẽ gửi các điều khoản này vào e-mail cho quý vị.
  • Scan hoặc ảnh chụp của thẻ cư trú, thị thực v.v. chứng minh rằng quý vị là công dân của nước không nằm trong EU và có cư trú hợp pháp trên 90 ngày tại lãnh thổ Cộng hoà Séc.
  • Xác nhận điện tử rằng tư vấn đã diễn ra.

Nhân viên của chúng tôi sẽ thông báo kịp thời nếu như trường hợp của quý vị yêu cầu phải xuất trình giấy tờ. Vậy nên việc gửi giấy tờ trước là không cần thiết.

Chúng tôi có thể cung cấp tư vấn trực tuyến cho những ai?

Khách hàng của chúng tôi là công dân các nước nằm ngoài EU có cư trú hợp pháp trên 90 ngày tại lãnh thổ Cộng hoà Séc. Nếu như quý vị có hình thức cư trú khác hoặc không chắc chắn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi với hình thức cư trú của mình, hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi vui lòng giúp quý vị.

Đặt lịch tư vấn như thế nào?

Hãy liên lạc trực tiếp với nhân viên liên văn hoá của chúng tôi. Danh sách của họ quý vị có thể tìm thấy TẠI ĐÂY. Xin lưu ý rằng dịch vụ phải được thoả thuận trước.