Điều tra dân số cũng áp dụng cho người nước ngoài

Tham gia trực tuyến từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021

Ai bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra dân số?

Không chỉ công dân Séc mà tất cả người nước ngoài đã ở Cộng hòa Séc hơn 90 ngày đều có nghĩa vụ tham gia cuộc điều tra dân số. Vì vậy, bạn phải tham gia nếu:

  • bạn có hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc.
  • bạn có cư trú tạm thời tại Cộng hòa Séc hơn 90 ngày.
  • bạn đã được phép tị nạn tại Cộng hòa Séc.
  • bạn ở Cộng hòa Séc lúc nửa đêm từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2021 trong hơn 90 ngày.

Điều tra dân số không chỉ áp dụng cho các nhà ngoại giao và người nước ngoài đã ở đây ít hơn 90 ngày (ví dụ: khách du lịch).

Tổng điều tra dân số diễn ra khi nào và như thế nào?

Bạn có thể tham gia cuộc tổng điều tra trực tuyến từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021 trên trang web https://scitani.cz/, nơi bạn có thể điền vào biểu mẫu điều tra điện tử. Chúng tôi đề xuất biểu mẫu này vì bạn sẽ tìm thấy biểu mẫu bằng 7 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ba Lan, tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Việt tiếng Romani.

Nếu bạn không điền vào cuộc điều tra dân số trực tuyến, bạn phải điền vào mẫu đơn bằng giấy, tuy nhiên, nó chỉ bằng tiếng Séc. Cuộc tổng điều tra giấy sẽ diễn ra từ ngày 17.4. đến ngày 11 tháng 5 năm 2021 với sự hỗ trợ của Ủy viên điều tra dân số.

Chú ý! Cuộc điều tra là bắt buộc. Nếu bạn không tham gia cuộc điều tra dân số, bạn có nguy cơ bị phạt 10.000 Kč.

Tôi có thể đến đâu để được trợ giúp điền vào?

Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi ke sčítání a na nápovědu. Pokud jste nenašli odpověď, volejte Kontaktní centrum sčítání na telefonním čísle 253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) nebo napište na dotazy@scitani.cz