ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC TIẾNG SÉC

Đăng ký vào khóa học mùa thu 2020 như thế nào?

Đăng ký khóa học tiếng Séc mới đến rồi! Có phải bạn quan tâm đến học tiếng Séc ở Trung tâm hội nhập Praha không? Trong bài viết này chúng tôi khuyên bạn nên làm gì để đăng ký được!

Giống như các học kỳ trước bây giờ việc đăng ký cũng có ba bước. Tại vì có quá nhiều người quan tâm đến đi học khoá học bây giờ thì thời gian sẽ không quyết định về việc sự đăng ký thành công nữa. Một điều mới là bây giờ hệ thống đăng ký tự chọn ai ngẫu nhiên từ các người xin học.

Chúng tôi đã diễn tả các phần của việc đăng ký ở dưới.

1.

Đăng nhập vào hệ thống

13 – 19. 7. 2020

Sử dụng nút màu xanh dưới đây để mở hệ thống đăng ký trực tuyến vào các khoá học tiếng Séc. 

Điền dữ liệu cá nhân của mình và bài kiểm tra xác định trình độ tiếng Séc.

Dựa trên điểm số đạt được trong bài kiểm tra, hệ thống sẽ đưa ra thời khoá biểu của các lớp học tương ứng với trình độ của bạn. Hãy chọn một trong số các khoá học đó và đăng ký như là ứng viên.

Bạn có thể thay đổi khoá học đã chọn cho tới lúc 23:59 ngày 19. 7. Không thể thay đổi khoá học trong ngày bốc thăm.

2.

Bốc thăm

20. – 21. 7 . 2020

Từ danh sách các ứng viên, hệ thống sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 15 người tham gia và 10 người dự bị cho mỗi khoá học.

Bạn sẽ được thông báo về kết quả bốc thăm qua email vào ngày 22. 7.

Trong trường hợp được chọn, cũng qua email, bạn sẽ nhận được thông tin về việc trả tiền đặt cọc làm động lực.

3.

Trả tiền đặt cọc làm động lực và tham gia buổi học đầu tiên

Trước khi khai giảng khoá học, bạn sẽ trả tiền đặt cọc làm động lực 2000 Kč.

Trong trường hợp được bốc thăm, hệ thống sẽ hiển thị cho bạn các dữ liệu để thanh toán (số tài khoản, ký hiệu biến) và thời hạn mà khoản tiền đặt cọc này phải được trả. Bạn đừng quên ghi rõ ký hiệu biến duy nhất của mình khi thanh toán.

Sau khi trả tiền đặt cọc làm động lực, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận về việc thanh toán.

Trong trường hợp hoàn tất 70% trên tổng số các buổi học, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả lại.

Ghi danh vào khoá học hoàn thành thành công bằng việc tham gia tiết học đầu tiên mà ở đó, chúng tôi sẽ xác minh và kiểm tra giấy tờ tuỳ thân hợp pháp của bạn (thẻ sinh trắc, hộ chiếu v.v.)