Standardní kurzy pro dospělé
– prezenční forma

V případě nepříznivé epidemiologické situace budou všechny standardní kurzy probíhat online! 

 • Online kurzy probíhají v aplikaci Zoom (doporučujeme stáhnout si aplikaci a seznámit se s jejím používáním před začátkem kurzu)
 • Z každé lekce bude pořízen videozáznam, který slouží výhradně pro potřeby realizace aktivity projektu AMIF/31/01.
 • Před začátkem kurzu proběhne se všemi studenty osobní setkání, na kterém dojde ke kontrole a ověření platných dokladů (biometrická karta, pas, průkaz o povolení k pobytu atd.) a podpisu nezbytných dokumentů – účast na něm je povinná
 • Studenti obdrží před první lekcí kurzu email s přihlašovacími údaji na Zoom

Informace o kurzech:

Standardní prezenční kurzy otevíráme ve dvou úrovních: A1 a A2

úroveň A1 je určena pro úplné začátečníky, kteří nemají žádné znalosti češtiny (nikdy se česky neučili), a také pro studenty, kteří mají velmi základní znalosti češtiny (např. studenti, kteří absolvovali jen pár lekcí a znají základní každodenní fráze)

úroveň A2 je určena pro mírně pokročilé studenty, kteří již absolvovali kurz A1 (v ICP či jakékoliv jiné organizaci nebo jazykové škole)

 • Kurzy jsou určeny pro studenty starší 15 let
 • Kurzy otevíráme dvakrát ročně vždy v únoru a v srpnu
 • Každý kurz navštěvuje cca 15 studentů
 • Kurzy jsou rozdělené na slovansky a neslovansky mluvící skupiny
 • Celkem 100 vyučovacích hodin (100 x 45 min)
 • 1 lekce = 3 vyučovací hodiny (3 x 45 min)
 • 2 lekce za týden
 • Celkem 34 lekcí – zhruba 17 týdnů
 • Většina kurzů probíhá v učebnách Integračního centra Praha na adrese Žitná 51, některé kurzy mohou probíhat v jiných městských částech.
 • Každý kurz bude používat platformu Google Classroom pro sdílení doplňkových materiálů
 • Registrace na kurzy probíhá pouze přes online registrační systém (více info viz níže)
 • Rozvrh kurzů pro jednotlivé jazykové úrovně najdete v registračním systému během registračního týdne.
 • Každý student platí motivační zálohu 2000,- Kč, která mu bude na konci kurzu vrácena, pokud splní alespoň 70% docházky.
 • Nelze opakovaně absolvovat kurz stejné úrovně
 • Lekce probíhají v češtině

Lektorský tým

Používané učebnice:

 • úroveň A1 slovansky mluvící skupiny: Česky krok za krokem 1
 • úroveň A1 neslovansky mluvící skupiny: Čeština expres 1,2
 • úroveň A2 slovansky mluvící skupiny: Česky krok za krokem 1
 • úroveň A2 neslovansky mluvící skupiny: Čeština expres 3,4

Učebnice si studenti pořizují sami, doporučujeme pořídit si učebnici až po první lekci kurzu

Jak se přihlásit na kurz?

Přihlašování probíhá ve 3 níže uvedených krocích.

1.

Registrace do systému

6. – 12. 2. 2023

Pomocí zeleného tlačítka níže otevřete online systém zápisu na kurzy českého jazyka.

Vyplníte své osobní údaje a rozřazovací test, který určí Vaši úroveň češtiny. Pokud jste se do systému již dříve registroval/a, pouze se přihlašte pod svými přihlašovacími údaji a vyplňte test.

Na základě dosaženého bodového hodnocení v testu Vám systém nabídne rozvrh kurzů, které odpovídají Vaší jazykové úrovni. Z těchto kurzů si vyberete pouze jeden, ke kterému se zapíšete jako zájemce. 

Vámi zvolený kurz můžete měnit do 12. 2. do 23:59 hod. V den losování již změna není možná.

2.

Losování

13. – 14. 2. 2023

Systém náhodně vylosuje ke každému kurzu 15 účastníků a 10 náhradníků ze seznamu zájemců. 

Výsledky losování uvidíte v registračním systému po přihlášení 15. 2. Výsledky losování budou dostupné pouze v registračním systému, nezapomeňte se do něj proto v tento den přihlásit.

V případě, že budete vylosováni, uvidíte v registračním systému také údaje k platbě motivační zálohy.

3.

Platba motivační zálohy a kontrola dokladů

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč.

V případě, že budete vylosováni, se Vám v systému zobrazí platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) a termín, do kdy má být tato motivační záloha zaplacena. Při platbě nezapomeňte uvést svůj unikátní variabilní symbol.

Po připsání motivační zálohy obdržíte potvrzení o zaplacení.

Při splnění minimálně 70% docházky Vám záloha bude vrácena.

Zápis do kurzu je úspěšně dokončen ověřením a kontrolou Vašich platných osobních dokladů (biometrická karta, pas atd.)