fbpx

Standardní kurzy pro dospělé – online forma

Standardní online kurzy otevíráme pouze pro úroveň A2.

Informace o kurzech:

 • Úroveň A2 je určena pro mírně pokročilé studenty, kteří již absolvovali kurz
 • A1 (v ICP či jakékoliv jiné organizaci nebo jazykové škole)
 • Pro studenty starší 15 let
 • Kurzy otevíráme dvakrát ročně vždy v únoru a v srpnu
 • 15 studentů ve skupině
 • Kurzy jsou rozdělené na slovansky a neslovansky mluvící skupiny
 • Celkem 100 vyučovacích hodin (100 x 45 min)
 • 1 lekce = 3 vyučovací hodiny (2 h 15 min)
 • 2 lekce za týden
 • Celkem 34 lekcí – zhruba 17 týdnů
 • Online kurzy probíhají v aplikaci Zoom (doporučujeme stáhnout si aplikaci a seznámit se s jejím používáním před začátkem kurzu)
 • Z každé lekce bude pořízen videozáznam, který slouží výhradně pro potřeby realizace aktivity projektu AMIF/28/03.
 • Před začátkem kurzu proběhne se všemi studenty osobní setkání, na kterém dojde ke kontrole a ověření platných dokladů (biometrická karta, pas, průkaz o povolení k pobytu atd.) a podpisu nezbytných dokumentů – účast na něm je povinná
 • Studenti obdrží před první lekcí kurzu email s přihlašovacími údaji na Zoom
 • Každý kurz bude používat platformu Google Classroom pro sdílení doplňkových materiálů
 • Každý student platí motivační zálohu 2000 Kč, která mu bude na konci kurzu vrácena, pokud splní alespoň 70% docházky
 • Nelze opakovaně absolvovat kurz stejné úrovně
 • Lekce probíhají v češtině

Používané učebnice:

 • slovansky mluvící skupiny: Česky krok za krokem 1
 • neslovansky mluvící skupiny: Čeština expres 3,4

Učebnice si studenti pořizují sami, doporučujeme pořídit si učebnici až po první lekci kurzu.

Jak se přihlásit na kurz?

Přihlašování probíhá ve 3 níže uvedených krocích.

1.

Registrace do systému

12. – 18. 7. 2021

Pomocí zeleného tlačítka níže otevřete online systém zápisu na kurzy českého jazyka.

Vyplníte své osobní údaje a rozřazovací test, který určí Vaši úroveň češtiny. Pokud jste se do systému již dříve registroval/a, pouze se přihlašte pod svými přihlašovacími údaji a vyplňte test.

Na základě dosaženého bodového hodnocení v testu Vám systém nabídne rozvrh kurzů, které odpovídají Vaší jazykové úrovni. Z těchto kurzů si vyberete pouze jeden, ke kterému se zapíšete jako zájemce.

Vámi zvolený kurz můžete měnit do 18. 7. do 23:59 hod. V den losování již změna není možná.

2.

Losování

19. – 20. 7. 2021

Systém náhodně vylosuje ke každému kurzu 15 účastníků a 10 náhradníků ze seznamu zájemců.

Výsledky losování uvidíte v registračním systému po přihlášení 21. 7. Obdržíte také email, potvrzující výsledek. 

V případě, že budete vylosováni, obdržíte emailem také informace o platbě motivační zálohy.

3.

Platba motivační zálohy a účast na první lekci

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč.

V případě, že budete vylosováni, se Vám v systému zobrazí platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) a termín, do kdy má být tato motivační záloha zaplacena. Při platbě nezapomeňte uvést svůj unikátní variabilní symbol.

Po připsání motivační zálohy obdržíte potvrzení o zaplacení.

Při splnění minimálně 70% docházky Vám záloha bude vrácena.

Zápis do kurzu je úspěšně dokončen účastí na první lekci, kde dojde k ověření a kontrole Vašich platných osobních dokladů (biometrická karta, pas atd.)