Projekt Adaptačně-integrační kurzy (AIK ICP 23)

Projekt AIK ICP 23 je financován Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu na integraci cizinců pod Rozhodnutím č. 3 /2023 AIK. Adaptačně-integrační kurzy (AIK) jsou administrovány výhradně Centry na podporu integrace cizinců zřízenými dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. V Praze tyto kurzy zajišťuje ICP.

Adaptačně-integrační kurzy jsou vzdělávací semináře o české společnosti, které mají za cíl pomoci cizincům co nejrychleji se zorientovat v nové zemi. Jejich absolvováním cizinec získá základní informace o životě v České republice a seznámí se se svými právy a povinnostmi. V rámci projektu bude též kladen důraz na poskytnutí informací o organizacích a institucích, které cizincům poskytují bezplatné poradenství. Kurz trvá 4 hodiny pod vedením certifikovaného lektora a je tlumočen do 9 jazyků: anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského a vietnamského jazyka.

Cílovou skupinou je většina cizinců ze zemí mimo EU, kterým bylo po 1. lednu 2021 vydáno povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu.

Realizované aktivity: adaptačně-integrační kurzy, poradenství související s kurzy

Doba trvání:

  1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR
Celkové náklady: 9 999 856,40 Kč

 
Logo MVČR