Program na podporu nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže

Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1678 ze dne 14. 8. 2023 schválila vyhlášení „Programu na podporu nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. Prahy na školní rok 2023/2024 č. II.“

 

Lhůta pro podání žádosti je od 17. 9. do 24. 9. 2023
Oprávnění žadatelé:
  • střední školy – školy a školská zařízení s působností na území hl. m. Prahy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení nebo rejstříku školských právnických osob
  • městské části hl. m Prahy
  • další organizace zabývající se vzděláváním dětí a mládeže s působností na území hl. m. Prahy, a to v souladu se zaměřením Programu.
Bližší informace jako vzor žádosti, usnesení či znění dotačního programu najdete na tomto odkaze.
V případně nejasností a dotazů týkajících se dotačního programu, prosím, kontaktujte:
Ing. Vojtěch Urban                         vojtech.urban@praha.eu
Bc. Gabriela Libová                        gabriela.libova@praha.eu
Mgr. Vendula Hlobilová              vendula.hlobilova@praha.eu
Příp. kontaktujte kolegy z Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou s ukrajinskými klienty v přímém kontaktu a řeší agendu školství:
Mgr. Pavla Krištofová                   pavla.kristofova@praha.eu
Mgr. Tomáš Bartoníček                tomas.bartonicek@praha.eu
Odkaz na webové stránky Centra: ZDE