Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2014

V rámci projektu „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2014“ realizovala zdejší pobočka ICP za finanční podpory MVČR a MČ Praha 14 jeden kurz českého jazyka pro začátečníky a  dva kurzy sociokulturní orientace (SKO). Kurz českého jazyka probíhal v období od poloviny září do půlky prosince a byl určen úplným začátečníkům s jiným než slovanským mateřským jazykem. Kurzy SKO se uskutečnily v dubnu a v prosinci. První z nich proběhl na téma „Nový zákon o státním občanství a nový občanský zákoník“. Účastníci na něm byli informováni o důležitých změnách, k nimž v loňském roce došlo v právním systému ČR. Druhý kurzu SKO byl věnován problematice daní a daňového přiznání. Cílem těchto aktivit bylo podpořit zapojení migrantů do společnosti a zvýšit jejich informovanost.

Doba trvání:

1. 3. 2014–31. 12. 2014

Realizace:

MČ Praha 14, Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 14