Санхүүгийн хувь нэмэр илгээх

Нэг удаагийн болон тогтмол санхүүгийн хувь нэмэр. Санхүүгийн хувь нэмэр үйлчлүүлэгчид зорьсон байгууллагын үйл ажиллагаанд оруулна(номын санд ном худалдан авах гм.).

Дансны дугаар:
2014530028/6000

© 2018 ICP | Интеграцчилалын төв Прага, нийтийн эрх ашигт үйлчлэх байгууллага бол Прага нийслэл хот нутаг дэвсгэрт шилжин суурьшигч дасан зохицоход үйл ажиллагааг явагдаг ашгийн бус байгууллага байна.