Zápis na kurzy českého jazyka

Jak se přihlásit na podzimní semestr 2020?

Zápis na nové kurzy češtiny je tu! Máte o studium češtiny v ICP zájem? V tomto článku vám poradíme, jak na to!

Stejně jako v minulých semestrech, i tentokrát probíhá zápis ve třech krocích. Z důvodu obrovského zájmu ale již nebude o úspěchu rozhodovat čas zápisu na kurz, kde mnohdy rozhodovaly setiny sekund. Nově bude registrační systém z přihlášených zájemců náhodně losovat.

Jednotlivé fáze zápisu včetně termínů jsme pro vás popsali níže.

1.

Registrace do systému

13. – 19. 7. 2020

Pomocí zeleného tlačítka níže otevřete online systém zápisu na kurzy českého jazyka.

Vyplníte své osobní údaje a rozřazovací test, který určí Vaši úroveň češtiny.

Na základě dosaženého bodového hodnocení v testu Vám systém nabídne rozvrh kurzů, které odpovídají Vaší jazykové úrovni. Z těchto kurzů si vyberete pouze jeden, ke kterému se zapíšete jako zájemce. 

Vámi zvolený kurz můžete měnit do 19. 7. do 23:59 hod. V den losování již změna není možná.

2.

Losování

20. – 21. 7 . 2020

Systém náhodně vylosuje ke každému kurzu 15 účastníků a 10 náhradníků ze seznamu zájemců. 

O výsledcích losování budete informováni emailem 22. 7. 

V případě, že budete vylosováni, obdržíte emailem také informace o platbě motivační zálohy.

3.

Platba motivační zálohy a účast na první lekci

Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč.

V případě, že budete vylosováni, se Vám v systému zobrazí platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) a termín, do kdy má být tato motivační záloha zaplacena. Při platbě nezapomeňte uvést svůj unikátní variabilní symbol.

Po připsání motivační zálohy obdržíte potvrzení o zaplacení.

Při splnění minimálně 70% docházky Vám záloha bude vrácena.

Zápis do kurzu je úspěšně dokončen účastí na první lekci, kde dojde k ověření a kontrole Vašich platných osobních dokladů (biometrická karta, pas atd.)