Hledáme produkční společnost

Natočíte pro nás video spoty k naší kampani?

V rámci našeho projektu (DEZ)INFORMACE chystáme kampaň na téma integrace cizinců v ČR, jejímž cílem je zvýšit informovanost Čechů a Češek o tomto tématu pomocí šíření objektivních informací. Kampaní chceme ukázat, že cizinci dlouhodobě žijící v ČR jsou nedílnou součástí většinové společnosti a Česká republika je naším společným domovem.

Koncept i vizuály už máme a nyní se chceme vrhnout na točení reklamních spotů. Pomůžete nám?

Klíčové sdělení kampaně

Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta. Ověřte si své představy o cizincích na testpredsudku.cz

Popis kreativního zpracování

Každý spot vypráví odlišný příběh a odehrává se v jiném prostředí.  Společným jmenovatelem všech spotů je příběh a jeho stavba

 1. Děj se vždy odehrává v autentickém českém prostředí (např.: hospoda)
 2. Příběh ilustruje interakci mezi Čechem (Čechy) a cizinci 
 3. Mezi Čechy se začnou šířit předsudky na základě neověřených informací – na základě výroků jednoho z přítomných
 4. Předsudky mají podobu kreslených příšerek, které postupně začínají ovládat scénu 
 5. Přichází osoba, která vyvrací zažité předsudky a vypořádá se s příšerkami 
 6. Skupina Čechů a cizinců si porozumí a jsou si blíže 
 7. Titulek a VO prezentuje zajímavý a ověřený fakt o životě imigrantů v ČR a vyzývá k návštěvě LP, kde je možné získat více informací. 
 8. Na konci se objeví povinná publicita projektu (logo EU, ICP, MV ČR, věta o financování)

Jaké výstupy od vaší agentury očekáváme?

 • 3x video na využití v online prostředí dle zadání kreativní agentury (30s)
 • 3x video pro online/TV užití dle zadání kreativní agentury (20s)
 • reformáty videí pro využití v různých typech online reklamy (6s)
 • ilustrace a animace příšerek, znázorňujících předsudky
 • 3x fotka pro využití v klíčových vizuálech (včetně “masa” na rozformátování)
 • produkční plán a timing
 • kalkulace produkčních služeb
 • neomezená bezplatná licence k užití práv duševního vlastnictví  včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence.

Jak si představujeme harmonogram?

 • Brief: 3. 8. 2020
 • Debrief: 3. – 7. 8. 2020
 • Deadline výběrového řízení pro agenturu: 24. 8. 2020
 • Treatment a cena dodávky do 24. 8. 2020 
 • Osobní prezentace maximálně tří nejlepších nabídek od agentur klientovi (prosím představte tým lidí, který bude na daném projektu pracovat): 25. – 28. 8. 2020
 • Feedback klienta – finální oznámení o vítězi výběrového řízení: 31. 8. 2020
 • Kick off meeting, produkční brief: 31. 8. 2020
 • Odevzdání hotových spotů: nejpozději do 1. 12. 2021
 • Start kampaně: 1. 1. 2021

Poptávka vás zaujala a chcete více informací?

Pro více informací a kompletní brief prosím kontaktujte koordinátorku projektu Jekaterinu Gazukinu: mobil: 775 509 732, email: j.gazukina@icpraha.com.


Těšíme se na spolupráci!