Česky s knížkou

Městská knihovna v Praze, pobočka Ústřední knihovna nabízí hravé programy pro malé skupiny dětí s odlišným mateřským jazykem ve věku 6-10 let. Nabídku témat a bližší informace naleznete na stránkách knihovny.

Přemýšlíte, jak dětem s odlišným mateřským jazykem zpestřit výuku češtiny? Městská knihovna v Praze, pobočka Ústřední knihovna, nabízí hravý program pro malé skupiny dětí ve věku 6-10 let. V každé lekci si děti na základě jednoduchého příběhu rozšíří slovní zásobu, procvičí stavbu slova i tvorbu vět. Kromě četby jsou součásti také tematicky zaměřené hry a drobné vyrábění. Jedna lekce trvá 45-60 min, jejich anotace a tematické zaměření naleznete na webových stránkách knihovny. Program je možné objednat u Mgr. Jitky Řehákové (jitka.rehakova@mlp.cz, tel. 222 113 342).